CLS 24 MICRO NØDLYSSENTRAL

Nødlys sentralen CLS 24 Micro er en kompakt nødlys sentral som er tilpasset små anlegg som f. eks barnehager. Man får stor sentralenes kapasiteter med full armatur overvåking, automatiske tester og internett tilgang for fjernovervåking. Lansering 2014.

CLS24/7 har 2 sløyfer for overvåking av 20 nødlys på hver sløyfe, totalt 40 armaturer. Sentralen har mulighet til å blande både ledelys og markeringslys på samme sløyfe igjennom det patenterte «Joker-Teknikk» systemet. Videre er det innebygget grensesnitt for fjernovervåking via WEB. Dette systemet med sin kapasitet er ment for små anlegg der man tidligere ville ha installert batteriarmaturer med selvtest.