Det finnes per dags dato ikke noe regelverk som omhandler Dynamic Way Guidance (D.W.G) fra NSE eller Dynamic Escape Routing (D.E.R.) som vi også benevner systemet. Dette er et konsept utviklet for å øke personlig sikkerhet. Armaturene benyttet i D.W.G / D.E.R. konseptet er alle tilkoblet til sentral kontroller, som igjen kommuniserer med byggets brannvarslingsanlegg. Kontrolleren inkluderer armaturer i alle typer rømningsveier og arealer det skal rømmes fra eller igjennom. Brannalarmanlegget benyttes for så å aktivere lokale D.W.G. / D.E.R. armaturer som indikerer den sikreste rømningsruten, avhengig av hvor rømningssituasjonen skulle oppstå.

 
 
 

D.W.G. Konseptets egenskaper:

– bruker armaturer for innendørs og utendørs bruk

– programmering av forskjellige scenarier for rømningsruter

– systemet gir vandrende/blinkende signaler

– strømforsyningsenhet og kontrollerenhet for DIN-skinne montasje

– automatisk funksjonstest for det komplette systemet

– mulighet for tilkobling til visualiseringsverktøy og data administrasjon

– loggføring av opp til 1000 hendelser