FUSION – Alt integrert

Vår nye FUSION serie med sentralisert nødlys anlegg samler alle våre funksjoner i en og samme nødlys sentral.

FUSION ble introdusert i markedet høsten 2017. Vår nye FUSION serie med sentralisert nødlys anlegg samler alle våre funksjoner i en og samme nødlys sentral. Man har armatur overvåking, blanding av ML og LL (Joker teknikk) og Dynamic Way Guidance i en og samme kurs fra sentralen. Sentralene med FUSION teknikk leveres standard med TFT berøringsskjerm hvor grafisk presentasjon av både meny og hendelser er lettlest. BCS – Battery Control System, oppfunnet av NSE, er integrert i FUSION 24V sentralene, men er opsjon i FUSION 230V sentralene. Full funksjonelle dynamiske markeringsskilt er nå mulig å tilkoble kursen for ML, LL og SLL). (SLL / Styrt Lede Lys er en betegnelse tatt i bruk av NSE, og som senere er adoptert av bransjen). Man kan skifte mellom statiske og dynamiske ML 1:1 om behovet for dynamisk ML melder seg på et senere tidspunkt.