HiB – Høyskolen i Bergen

NSE leverte sentralisert nødlys anlegg til Høyskolen i Bergen, Statsbygg sitt største bygg etter Den norske Opera og Balett i Oslo som NSE for øvrig også leverte nødlys til.

Statsbygg største byggeprosjekt ble ferdigstillet i 2014. RIE for prosjektet var SWECO i Bergen og NSE deltok aktivt med kompetanse under byggeprosessen. Under innspurten viste NSE evne til å bistå å få prosjektet i havn til rett tid, et engasjemang og evne vi er kjent for å inneha. Statsbygg berømmet NSEs innsats og deltagelse som er utover bransje standarden. NSE har for øvrig også levert nødlys til flere anlegg i Bergen sentrum, deriblandt Gulating Lagmannsrett. NSE retter en stor takk til Sweco i Bergen og Statsbygg for et hyggelig samarbeid.

6204 HIB 9104 
 Nedadrettet ledelys i trappesjekter  Innfelt ledelys i korridorer og bygget forøverig
 HIB 1018E HIB SIRIO 9 
 Markeringslys innfelt lakkert i RAL farge  Sirio i større i arealer

 

PRODUKTER / PRODUKTGRUPPER LEVERT TIL DETTE PROSJEKTET:

Interiørarmaturer type Sirio og Twiggy, Markeingslys type SNP 1018 og SNP 808; Ledelys type SN 6204, SN 8141 og SN 9104; Nødlyssentraler med armaturovervåking

 

SN 6204  Siro 9
 SNP 1016 E  SNP 808
 SN 9104.1-41 Rund  SN 8107 kvadratisk