Styreleder

Mobil tlf: (+47) 915 54 500

Tlf. (+47) 66 85 02 00

E-post: kurt@nordicsafety.com

Kurt er utdannet sivil ingeniør innen sterk- og svakstrøm, Videre har han utdannelse innen «Industrial Engineering » og «Business Administration».

Etter flere år med ansvar for utviklingen av nødlys og sikkerhetsbelysning i ABB konsernet og Glamox Fabrikker, tok Støltun initsiativet til å etablere Nordic Safety Engineering A/S (NSE) i 1996.

Kurt har også lang erfaring innen belysningsfaget, og begynte i konsulent bransjen som læregutt allerede i 1975. Han hadde mer eller mindre ene ansvaret for den store revisjonen av Nødlyspublikasjon nr 7 fra Lyskultur, og har vært norges representant i CEN i en periode 10 år. Støltun har utarbeidet flere seminarer og kurs for Lyskultur, deriblandt kurset «Praktisk rømning i røyk». 

Hans personlige engasjement er innen estetikk, lysuttrykk i kombinasjon med kvalitetsprodukter gjør han til en kompetent samarbeidspartner i tverrfaglige prosjekter.