Nødlys og ledesystemer

NSE er først og fremst kjent for våre driftsikre løsninger realtert til nød- og ledesystermer. Systemene omfatter sentraliserte systemer og desentralisere ledesystemer. Alle systemene leveres med eller uten fjernovervåking av forskjellig karakter.

 

Ledesystemene til NSE omfatter sentraliserte systemer og desentraliserte systemer. Alle systemene leveres med eller uten fjernovervåking av forskjellig karakter.

Våret fremste ledesystem er Dynamic Way Guidance (D.W.G.) eller Dynamic Escape Routing (D.E.R.) som det også kalles. Dette er et elektrisk drevet system som aktivt leder folkemasser vekk fra arealer med brann- og røyk utvikling. Systemet gir tidlig varsling og indikerer rett vei vekk fra faresonen. Et alternativ til D.W.G. er våre elektrisk baserte lyslinjer som er ment til å erstatte etterlysende linjer, der dette er påkrevet. Med elektrisk drevet linje system slipper man lade problematikk mm. som er aktuelt ved etterlysende komponenter.

Av passive systemer forhandler NSE tradisjonelle elektrisk drevet nødlys systemer og etterlysende merking / linkemerking.