EN 1838 er en Europeisk standard som er gjeldene i Norge og er oversatt til Norsk, følgelig NS-EN 1838. Standarden omhandler elektrisk ledesystem som markeringslys (ML) og ledelys (LL) som benyttes for opplysning og merking av rømmingsrute ved NETTUTFALL

NS-EN 1838 definerer rømmingsveier, belysnings styrker, punkter for ekstra oppmerksomhet etc. Normen definerer miniumums lyskrav ved evakuering ved nettutfall i bygnnigsmasse og er tilknyttet arbeidsmiljøloven. («alle arbeidstakere har krav på sikker og belyst rømningsvei».)

Etter en periode med svekkelsen av normens omfang er vitale elementer tilbake i ny revidert utgave av EN 1838 / NS-EN 1838. Den tidligere utvanningen av normen passet de aktører, produkter og installasjoner som ikke var i henhold til normen på gjeldende tidspunkt.