Nordic Safety Engineering AS (NSE) er kjent som leverandør av kvalitet innen belysning, nødlys- og rømnings systemer, supplert med integritet og etterrettlighet. Med ansvarsrett i klasse 3 og som godkjent belysningsplanlegg i klasse 3, tilfører NSE bransjen verdifull kompetanse igjennom prosejktering og opplæring av fagmiljøet. NSE har vært aktiv i LYSKULTUR siden oppstarten av NSE, og har overført kompetanse til fagmiljøet igjennom aktiv utarbeidelse av kurs og foredrag, samt gjennomføring avpraktiske kurs.

  

Med sikkerhet i Fokus!

Nordic Safety Engineering AS (NSE) ble etablert i 1997. Etableringen var et resultat av markedets behov for nye og bedre nødlyssystemer. NSE er totalleverandør av nødbelysningsutstyr og har siden oppstarten gjort seg bemerket med fremtidsrettede og funksjonelle løsninger tilpasset det enkelte bygg. Estetikk, kvalitet og lave driftskostnader i våre systemer er delelementer i vårt «varemerke». NSE har i dag egen produksjon i tillegg til at vi representerer flere nødlysprodusenter i Europa. Vår aktive holdning også på produktsiden har resultert i flere nyvinninger innenfor fagfeltet. Systemer og funksjoner som er implementert i de systemene vi leverer. NSE og våre leverandører står tydelig for hovedtyngden av bransjens nyvinninger siden midten av 90 tallet.

Vi hos NSE ivaretar din sikkerhet gjennom våre rømningssystemer og våre nødbelysningsprodukter. I kraft av ny teknologi og produktutvikling er NSE i dag ledende innen dette fagområdet. Våre armaturer og nødlyssystemer finnes i en rekke offentlige og private bygg og institusjoner, hvor sikkerhet har er fremtredende plass.

NSE møter byggherrens krav med veid balanse mellom sikkerhet, kvalitet, funksjonalitet og ikke minst med arkitektoniske hensyn. Gjennom våre løsninger minimaliserer vi i tillegg drifts- og vedlikeholdskostnadene. NSE står klar til å levere anlegg med «state of the art» teknologi til fastsatt termin. Vi leverer alt innen nødbelysning og supplerer anleggene med innendørs og utendørs LED-belysningav høy kvalitet, samt funksjonssikker kabel for normriktige installasjoner. Deretter lar vi selvfølgelig ikke kunden stå alene. Ved levering av våre tekniske anlegg gir vi opplæring av teknisk personell etter ønske, samt at NSE tilbyr service og vedlikehold.

Vi gjør vårt ytterste for at kunden til en hver tid skal være tilfreds med oss og våre produkter, samt se på oss som en sikker og naturlig samarbeidspartner. NSE har kunden, kvalitet og sikkerhet i fokus for sin virksomhet. Når en nødssituasjon oppstår må man være sikker på at systemene fungerer og sikrer personsikkerhetn til de tilstedeværende. 

En naturlig utvidelse av produktspekteret med LED bestykket belysning kom allerede i 2004 som en følge av vår erfaring fra elektro konsulent bransjen. Grunnlegger av NSE hadde belysningsansvar i firmaet Rådg. ing. G.E.Støltun AS var involvert i flere større prosjekter som Oslo Lufthavn på Gardermoen m.f. Interessen for belysning i arkitektoniske sammenheng har gitt mange spennende utfordringer hvor vi har jobbet tett sammen med arkitekter, deribland Sverre Fehn m.f.  

Sikkerhet er en holdning – ikke et spørsmål om pris!