Normale elektrisk baserte lede- og nødlyssystemer til bruk ved mørklegging av arbeidsplasser og rømningsveier, omhandler produktgrupper Markeringslys og Ledelys (ML og LL) som er basert på arbeidsmiljøvernloven, standardene NS-EN 1838, NS 50171 og 50172 m.f. Lavt monterte ledesytemer har utspring fra ISO 16069 eller den feilaktige oversatte Norske utgivelsen NS 3926, og har evakuering fra røykfylte rømnigsveier som utgangspunkt for installasjonen.
Rømning i røykfylte rømningstraseer vil i mange tilfeller bety den sikre død da inhalering av giftig røyk medfører til røykforgiftning. Følgelig vil tidlig varsling og indikering av sikker rømning vekk fra røykfylte arealer være mer hensiktsmessig. Lavt monterte linjer er ikke en erstatning for andre systemer.