Spesielle og verneverdige bygg

NSE arbeider godt sammen med riksantikvaren og eiere av verneverdige bygg.

Estetikk står høyt hos NSE, og med vårt produkt spekter klarerer vi å ivareta det opprinnelige uttrykket i en verneverdig bygning med forskriftsmessig installasjon, både på belysningssiden og med nødlys installasjoner. NSE har utviklet spesielt egnede armaturer sammen mved Riksantikvaren.

 

 Akershus slottskirke

Akershus Slottkirke opppgradert med forskriftsmessig

nødlys uten synlig kabling og ledelys

 

 Akershus slott kapell Mark

Ingen strølys fra markeringslys på omliggende flater

 

 Akershus Slott lampett

Forskriftsmessig installasjon av nødlys integrert i

interiørarmaturer. Ingen synlig installasjon.

 Aksershus slott gang

Forskriftsmessig installasjon av nødlys integrert i

interiørarmaturer. Ingen synlig installasjon

 Akershus F trapp

Markeringslys integrert i opptrinn. Mustein er tatt ut

og armatur plassert inne i utsparing. Lav takhøyde

og bratt trapp.

 Akershus slott trapp -2

Nærbilde av ML i opptrinn

 Theatercafen

 

Theatercafen. Høy grad av estetikk er påkrevet.

 

Villa grande inngang 

Villa Grande utgangsparti. Stilfull og tilpasset design.

 

Domkirkeruinen Hamar

Domkirkeruinen på Hamar.

 minnehallen1.png

Minnehallen i Stavern