Prosjektering, Idriftsettelse, Service og vedlikehold

Prosjektering

Vi bistår med prosjektering av nødlysanlegg, både når det gjelder nye anlegg og oppgradering/rehabilitering av eksisterende anlegg.

NSE er godkjent av Statens Byggteknisk Etat for ansvarsrett i klasse 3 innen alle området for nødbelysning, med prosjekterende og kontrollerende ansvar for prosjektering og utføring av installasjoner innen klasse 3. Videre er NSE en av de første aktørene i markedet
med godkjenning for belysningsplanlegging i klasse 3.

Idriftsettelse

Idriftsettelse av nødlysanlegg innbærer en kontroll om at nødlysinstallasjonen fungerer iht til gjeldende normer og regler, at levert utstyr er tatt i bruk på en korrekt måte, programmering av kunde-/byggspesifikke tekster i nødlyssentralen, og eventuell implementering av grunnriss i overordnet SD anlegg. Ved idriftsettelse av anlegg får kunden/sluttbrukeren også opplæring av systemet.

Internkontroll. Regelverkets krav om testing og dokumentasjon av internkontroll for nødlysanlegg er enkle å ivareta med våre nødlyssystemer. Våre adresserbare løsninger utfører automatiske tester med overføring av systemstatus til driftsansvarlig. Alle typer hendelser som forekommer i systemet loggføres og dokumenteres i loggbok, i PC og/eller på utskrift.

Service og vedlikehold

NSE leverer produkter som garanterer lang levetid og er enkle å ta i bruk. Anleggets og produktenes driftssikkerhet og funksjoner sikres gjennom f.eks. kontroller gjennomført av vårt fagpersonell og brukers ansvarshavende, og at eventuelle endringer/omprogrammeringer gjennomføres i samråd med vårt fagpersonell.

Vår serviceavdeling har spesialkompetanse innenfor de forskjellige systemer og produkter, og vi tilbyr og bistår våre kunder med kontroller og vedlikeholds- og serviceavtaler for å ivareta anleggets funksjon og driftssikkerhet.

 

Engagement

NSE liker å være aktivt involvert som prosjekt deltager, og vi gir kundene mulighet til å være med i f. eks prøve lyssetting, lysmålinger etc.

Prøvebelysning trær   
 Prøve lyssetting om natten sammen med sluttkunde