Verdier

I naturen finner vi grobunn for vår hverdag og vårt virke. Balansen og brutaliteten gir oss inspirasjon og styrke til å verne om livets verdier. Vår plattform er våre holdninger, vår utøvelse og tilnærming til faget kommer kunden til gode.

 Furet og værbitt   

Med erfaring og engasjemang som strekker seg tilbake til 1975,

er NSE en spydspiss i bransjen, og som kontinuerlig pløyer ny mark

 

Liv i skyggenes dal  

NSE har fulgt sin egen sti og vokst kontrollert, sakte og rolig.

Topper i blått vann

Vi er her og har stått bak mange av «toppene» i bransjen.

I flere sammenheng er det den tilførte kvaliteten i bransjen som NSE er kjent for og har kjempet for. 

Høy kvalitet og lave driftskostnader relateres ofte til NSE og NSE systemer