Arkitektonisk belysning

Belysningsdesign av trapp i privat bolig i regi av Halvor Næss Belysningsdesigner AS.