Med sikkerhet i Fokus!

NSE er totalleverandør av nødbelysningsutstyr og har i løpet av de siste 20 årene gjort seg bemerket med fremtidsrettede og funksjonelle løsninger tilpasset det enkelte bygg. 

Om oss

Nordic Safety Engineering AS er totalleverandør av belysning og sikkerhetsutstyr. Vi ivaretar sikkerheten i bygget gjennom leveransen av nødlys- og ledesystemer, som suppleres med konvensjonelle og adresserbare brannvarslingssystemer. Installasjonene avrundes med leveranse av innendørs og utendørs belysning av høy kvalitet. 

NSE møter byggherrens krav med veid balanse mellom sikkerhet, kvalitet, funksjonalitet og ikke minst med arkitektoniske og estetiske hensyn. Gjennom våre løsninger minimaliserer vi drifts- og vedlikeholdskostnader, og sørger for bærekraftige løsninger over tid og for miljøet. 

Vårt samarbeider med leverandører av kvalitetsprodukter og nyskapende teknologi gjør NSE ledende innen dette fagområdet. Våre armaturer og nødlyssystemer finnes i en rekke offentlige og private bygg og institusjoner, hvor både sikkerhet og estetikk har er fremtredende plass.

NSE har kunden, kvalitet og sikkerhet i fokus for sin virksomhet og ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for sin kunder. Når en nødssituasjon oppstår må man være sikker på at systemene fungerer og at markeringslys og ledelys er godt plassert og lyser som de skal.

Sikkerhet er en holdning – ikke et spørsmål om pris!