Nødlyssystemer

NSE er først og fremst kjent for våre driftsikre løsninger realtert til nød- og ledesystermer. Systemene omfatter sentraliserte systemer og desentralisere ledesystemer.

Våre produkter

Sentraliserte og desentraliserte lede- og nødlyssystemer til bruk ved mørklegging av arbeidsplasser og rømningsveier iht gjeldende normer og regler. 

Rømning

Rømning i røykfylte rømningstraseer vil i mange tilfeller kunne få alvorlige konsekvenser da inhalering av giftig røyk fører til røykforgiftning. Tidlig varsling og indikering av sikker rømning vekk fra røykfylte arealer vil være mer hensiktsmessig. 

Sentralisert Utstyr

Nødutgang

BATTERIARMATURER

Kontakt oss

Hvordan kan vi hjelpe deg?

hCaptcha