Belysning

LED belysning med høy lysteknisk og konstruksjonsmessig kvalitet.

Hvis vi kan lyssette den minste detaljen er det fordi vi tenker stort. Med våre produkter ønsker vi å kunne fremheve alle type former, strukturer og objekter, for så å gjøre de unike ved hjelp av lyset, teknisk kunnskap og øye for detaljer.  

Belysningsarmaturer

Nordic Safety Engineering AS har levert LED bestykket belysning siden 2004. Vårt hovedkriterium ved valg av leverandør har vært og er kvalitet og estetikk. Anlegg levert av NSE har liten lystilbakegang som følge av kvaliteten i produktene vi leverer. 

Kontakt oss

Hvordan kan vi hjelpe deg?

hCaptcha