Våre produkter

Våre produkter

Våre produkter

Belysning

NSE var tidlig ute med å tilby LED bestykket belysning med høy lysteknisk og konstruksjonsmessig kvalitet. NSE - 100% LED belysning siden 2004. Kvalitet var en forutsetning ved valg av leverandør.

Nødlys og ledesystemer

NSE er først og fremst kjent for våre driftsikre løsninger realtert til nød- og ledesystermer. Systemene omfatter sentraliserte systemer og desentralisere ledesystemer. 

Brannalarm

NSE leverer et variert  utvalg av brannsentraler med tilbehør. Systemene som leveres er hovedsakelig adresserbare systemer, men vi forhandler også konvensjonelle systemer.