Med sikkerhet i Fokus!

Nordic Safety Engineering AS (NSE) ble etablert i 1997 av Kurt S. Støltun. Etableringen var et resultat av markedets behov for nye og bedre nødlyssystemer. NSE er totalleverandør av nødbelysningsutstyr og har i løpet av de siste 20 årene gjort seg bemerket med fremtidsrettede og funksjonelle løsninger tilpasset det enkelte bygg. NSE har i dag egen produksjon og representerer INOTEC Sicherheitstechnik GmbH i Norden, samt DGA s.r.l, TRQ, Zemper og Teletek i Norge.

Vi hos Nordic Safety Engineering AS (NSE) ivaretar din sikkerhet gjennom våre rømningssystemer og våre nødbelysningsprodukter. I kraft av ny teknologi og produktutvikling er NSE i dag ledende innen dette fagområdet. Våre armaturer og nødlyssystemer finnes i en rekke offentlige og private bygg og institusjoner, hvor sikkerhet har er fremtredende plass.

Nordic Safety Engineering AS møter byggherrens krav med veid balanse mellom sikkerhet, kvalitet, funksjonalitet og ikke minst med arkitektoniske hensyn. Gjennom våre løsninger minimaliserer vi i tillegg drifts- og vedlikeholdskostnadene. NSE står klar til å levere anlegg med «state of the art» teknologi til fastsatt termin. Vi leverer alt innen nødbelysning og supplerer anleggene med innendørs og utendørs LED-belysning av høy kvalitet, samt funksjonssikker kabel for normriktige installasjoner. Deretter lar vi selvfølgelig ikke kunden stå alene. Ved levering av våre tekniske anlegg gir vi opplæring av teknisk personell etter ønske, samt at NSE tilbyr service og vedlikehold.

Vi gjør vårt ytterste for at kunden til en hver tid skal være tilfreds med oss og våre produkter, samt se på oss som en sikker og naturlig samarbeidspartner. NSE har kunden, kvalitet og sikkerhet i fokus for sin virksomhet. Når en nødssituasjon oppstår må man være sikker på at systemene fungerer og at markeringslys og ledelys er godt plassert og lyser som de skal.

Sikkerhet er en holdning – ikke et spørsmål om pris!